Q - ICT Services | Responsible Disclosure.

Responsible Disclosure

Samenwerking voor verbeterde veiligheid

Bij Q - ICT Services vinden wij de veiligheid van onze systemen – ons netwerk en onze producten – erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Indien u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen.

Zwakke plekken kan je op twee manieren ontdekken: je loopt ergens per ongeluk tegenaan bij normaal gebruik van een digitale omgeving, of je doet expliciet je best om een zwakheid te vinden.

Ons beleid voor responsible disclosure is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen om zwakke plekken te ontdekken. Wij monitoren ons bedrijfsnetwerk zelf. Hierdoor is de kans groot dat een scan wordt opgepikt.

Voor onze producten bent u van harte uitgenodigd om in een offline en non-productie omgeving actief op zoek te gaan naar kwetsbaarheden en uw bevindingen aan ons te melden. Uit verantwoording tegenover onze klanten willen we niet oproepen tot hack pogingen op hun infrastructuur. Echter, ook hiervoor geldt dat we zo snel mogelijk van u vernemen zodra er toch kwetsbaarheden worden gevonden in onze producten, zodat wij deze adequaat kunnen verhelpen.

Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

- Uw bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar
security-alert@Q-ICTServices.nl. Versleutel uw bevindingen met onze PGP key (fingerprint = 3129 429B E6A0 F420) om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.

- De zwakheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen uw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder ‘bewijs’.

- Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.

- Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, van social engineering of hacking tools, zoals vulnerability scanners.

- Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

- Wij reageren binnen 3 werkdagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

- Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen. Een uitzondering hierop is de politie en justitie, in geval van aangifte of indien gegevens worden opgeëist.

- Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.

- In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker.

- Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen u uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen wegen. We achten ons zelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat u kennis over de zwakheid met anderen heeft gedeeld. U kunt er op rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.

- Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost..

Met dank aan https://responsibledisclosure.nl/

Daarom Q - ICT SERVICES!

  • Jarenlange ervaring met alle vormen van Systeembeheer.
  • Technische keuze(s) vanuit een sterke visie.
  • Gedreven medewerkers met passie voor het vak.
  • Teamwerk als basis.
  • Gespecialiseerd in informatiebeveiliging.
  • End-to-end ondersteuning van business case tot en met beheer.
Q - ICT Services

Q - ICT Services
Veemarkt 186
1019 DG Amsterdam
Nederland
info@Q-ICTServices.nl

24h Helpdesk +31 20 20 52 000

>